ذکر برای جلب محبت یک شخص

اگر خواهی محبت شخصی را به خود مشغول داری یا از او نفعی به تو رسد این عمل را که مجرب است انجام

بده . در وقتی که ماه عروج می گیرد از روز پنج شنبه یا روز جمعه این عمل را شروع کن در وقت شب دو زانو

نشسته و روی به جانب قبله چشم های خود را ببند و 11 مرتبه آیة الکرسی را تا و هو العلی العظیم بخوان

سپس 1010 مرتبه یا باری بگو و شخص مقابل را تصور کن که در مقابل تو ایستاده و تسلیم تو می باشد .

وقتی که اذکار تمام شد بر سینه او بدم و در دل خود بگو : مطیع من شو . این عمل را 15 روز انجام بده و

چنانچه بر آبی یا خوراکی بدمی و به او رسانی تا بخورد فرمان بردار خواهد شد به فضل الهی .

 

منبع : کنز الحسینی ص 31

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.