ذکر برای رفع اختلاف میان افراد علی الخصوص زوجین

هر گاه میان دو کس خصوصا زوج و زوجه اختلافی روی دهد که نزدیک به تفرقه باشد اسم شریف یا جامع را

به نیت اجتماع بخوانند . خصوصا در وقتی که داخل رختخواب می شوند هنوز پای خود را دراز نکرده و در قلب

خود ده مرتبه یا بیشتر با نیت خالص بگویند کدورت و دل سردی از میان برود .

 

 

منبع : گلهای ارغوان ج1 ص 55

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.