ذکر جهت الفت و محبت بین زن و شوهر

حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند :

جهت تالیف قلوب خصوصا زوج و زوجه بر طعام یا بر چند عدد مویز 1001 بار الودود بخوانند و هر

دو بخورند محبت ایجاد می شود

 

 

منبع : مصباح کفعمی ص 460

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.