ذکر مجرب برای مطیع کردن معشوقه

اگر خواهی که معشوقه مطیع تو شود این اسم را هفت بار بر سیب

بخوان بخورد آن ده

 

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِکَةِ وَ الرُّوحِ

 

 

 

منبع : اسرارالمقاصد ص 267

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.