محبت میان زن و شوهر

محبت میان زن و شوهر :

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نقل است : اگر کسی با ایمان سوره مبارکه نساء را به جهت موافقت

زن و شوهر با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن و با حال وضو بخواند مقصود حاصل شود و زن و شوهر بهم

مهربان گردند .

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص ۴۵

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.