ختم جهت زیادی دوستی و محبت

اگر شخصی کسی را دوست دارد موی پیشانی او را بگیرد و سوره مبارکه

قدر را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند خداوند متعال هر چه بهتر

و نیکوتر است در آن دوستی برای او نشان دهد .

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 215

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.