نمازی برای دیدن جای خود در بهشت

سید بن طاووس در کتاب جمال الاسبوع از حضرت رسول اکرم صل الله علیه و آله روایت کرده : هر کس بعد از

نماز عصر روز جمعه دو رکعت نماز بخواند در رکعت اول بعد از حمد و آیة الکرسی 25 مرتبه سوره قل اعوذ برب

الناس ( ناس ) بخواند و در رکعت دوم بعد از حمد و قل هو الله احد 25 مرتبه قل اعوذ برب الناس ( ناس ) بخواند

و بعد از فراغ 5 مرتبه لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم بخواند از دنیا بیرون نمی رود تا در خواب جای او را در

بهشت به او نشان دهند

 

منبع :جمال الاسبوع ص 146 – صحیفه صادقیه ص 353 د 461

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.