نمازی در شب دوشنبه با ثواب بسیار زیاد

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : هر کس شب دوشنبه دوازده رکعت نماز بگذارد و در

هر رکعتی حمد و آیة الکرسی یک بار و بعد از نماز دوازده بار سوره ی توحید و دوازده بار آمرزش

بخواهد و دوازده مرتبه بر پیغمبر و آل او صلوات بفرستد روز قیامت منادی ندا کند که کجاست

فلان بن فلان ، بگو برخیز و ثواب خود را از خدای تعالی فرا بگیر

 

 

 

منبع : نزهة الزاهد ص 260

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.