نماز برای ادای حق والدین

از حضرت پیغمبر صل الله علیه و آله منقول است که هر که در شب پنج شنبه میان شام و خفتن دو رکعت نماز

کند و در هر رکعت حمد یک بار و آیة الکرسی و سوره های قل یا ایه الکافرون و قل هو الله احد و قل اعوذ برب

الفلق و قل اعوذ برب الناس را هر یک پنج نوبت بخواند و بعد از سلام پانزده نوبت استغفار کند و ثواب آن رابه

والدین بخشد بدرستیکه حق والدین را اداء نموده است

 

منبع : منهاج العارفین ص 232

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.