نماز جهت اهل بهشتی شدن

نماز جهت اهل بهشتی شدن :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : هر کس شب دوشنبه دو رکعت نماز بگذارد و در هر رکعتی بعد از حمد

۱۵ مرتبه توحید و پانزده مرتبه ناس و پانزده مرتبه فلق بخواند و پس از سلام پانزده مرتبه آیة الکرسی و پانزده

مرتبه استغفار کند خدای تعالی نام وی را از اصحاب بهشت گرداند اگر چه از اصحاب دوزخ باشد و گناه های

آشکارای وی را بیامرزد و به هر آیه که خوانده حج و عمره ای برایش بنویسند و هم چنان که بنده ای از فرزندان

اسماعیل علیه السلام را ازاد کرده است و اگر در میان آن هفته بمیرد شهید می میرد

 

 

منبع : نزهة الزاهد ص ۲۶۰

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.