پاداش بیست رکعت نماز در روز سه شنبه

پاداش بیست رکعت نماز در روز سه شنبه :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : هر که روز سه شنبه پس از نیم روز بیست رکعت نماز بخواند در هر

رکعتی بعد از حمد سه مرتبه آیة الکرسی و توحید بخواند تا هفتاد روز هیچ گناهی برایش ننویسند .

 

 

 

 

منبع :نزهة الزاهد ص ۲۶۶

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.