پاداش دو رکعت نماز در روز سه شنبه

پاداش دو رکعت نماز در روز سه شنبه :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : هر که در روز سه شنبه دو رکعت نماز بخواند و بعد از حمد سوره های

تین و توحید و ناس و فلق را هر کدام یک مرتبه بخواند خدای تعالی به هر قطره آب که از آسمان ببارد درجه ای

به درجاتش بیفزاید و به هر دیو و پری شهری از زر برایش بنا کند و ثواب آدم و موسی و هارون و ایوب ( علیهم

السلام ) را به وی بدهد و هشت در بهشت را به رویش بگشاید تا از هر کدام خواست وارد شود

 

 

 

 

منبع : نزهة الزاهد ص ۲۴۶

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.