پاداش دو رکعت نماز در شب سه شنبه

پاداش دو رکعت نماز در شب سه شنبه :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : هر که شب سه شنبه دو رکعت نماز بخواند در هر رکعتی حمد یک بار

و آیة الکرسی و قل هو الله و آیه شهد الله ( آبه ۱۸ سوره آل عمران ) را هر کدام یک بار بخواند ٬ هر چه از

خدای تعالی بخواهد به او ارزانی دارد

 

 

منبع : نزهة الزاهد ص ۲۶۵

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.