پاداش دو رکعت نماز در شب چهارشنبه

پاداش دو رکعت نماز در شب چهارشنبه :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : هر که شب چهارشنبه دو رکعت نماز بخواند در هر رکعتی بعد از حمد

یک مرتبه آیة الکرسی و توحید و قدر بخواند خدای تعالی بیامرزد هر  گناهی که کرده باشد

 

 

 

 

منبع : نزهة الزاهد ص ۲۷۰

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.