پاداش چهار رکعت نماز شب شنبه

پاداش چهار رکعت نماز شب شنبه :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمود : هر که شب شنبه چهار رکعت نماز به این طریق بخواند : در هر رکعتی

بعد از حمد سه بار آیة الکرسی و یک بار قل هو الله و چون سلام دهد سه مرتبه آیة الکرسی خدای تعالی وی

و پدر و مادر وی را بیامرزد و هم چنان باشد که محمد مصطفی صل الله علیه و آله وی را شفاعت کرده .

 

 

منبع : نزهة الزاهد ص ۲۵۱

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.