دعا جهت پرداخت قرض

جهت ادای قرض و رفع فقر سوره کهف را نوشته و در ظرف شیشه ای كه دهانه تنگ دارد

قرار دهد و آن را در خانه اش بگذارد از بدهكاری و فقر راحتی می یابد.

 

 

منبع : المصباح كفعمی، ص455

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.