ختم برای ادای قرض بسیار و سنگین

شیخ بهایی می گوید : من قرض بسیار داشتم به طوریکه بیش از 1500 مثقال طلا بود

و طلبکاران پیوسته مطالبه مال خویش می نمودند . این ذکر را بعد از نماز صبح تکرار کردم

اللهمّ أغنِنی بِحلالِکَ عن حرامِک و بِفَضلِکَ عمّن سِواک

و گاهی نیز بعد از نمازهای دیگر نه تنها تمامی قرض هایم اداء شد بلکه از راه هایی به

دست آمد که حتی خیال و تصور آن نیز ممکن نیست

منبع : خزائن ص 345

بعضی از علماء بر مجرب بودن این دعا اعتراف کرده اند

منبع : تحفة الرضویة ص 37

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.