ختم سوره مزمل برای ادای قرض

فرموده اند : کسی که قرض دارد مداومت بر خواندن سوره مزمل نماید که بعد از هر نماز واجب یک بار بخواند

که روزی 5 بار می شود بعد از اندک زمانی انشاء الله قرضت ادا می شود

 

 

منبع : هزار و یک ختم ص 87

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.