ذکر جهت ادای قرض و وسعت رزق

برای ادای دین و قرض و وسعت رزق و کثرت مال روز پنج شنبه یا جمعه دو رکعت نماز بخواند و آن روز را روزه دار

باشد و قبل از نماز 100 مرتبه صلوات بفرستد به هر نیتی که دارد و در هر رکعتی بعد از حمد 15 مرتبه آیة

الکرسی را بخواند و 25 مرتبه سوره توحید و بعد از نماز 41000 مرتبه یا وهاب بگوید و سعی کند که از اول

شروع به نماز تا اتمام ختم سخن نگوید بعد از نماز هر چه از خدا بخواهد روا گردد

 

منبع : بحر الغرائب ص 40

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.