برای عدم ورود سارق به منزل

برای عدم ورود سارق به منزل :

 

اگر وفق فوق را بر قطعه ای سنگ نوشته در یکی از دیوارهای خانه کار بگذاری باذن الله دزد در آن محل پای

نگذارد .

 

 

منبع :خزینة الاسرار و کشف الاخفاء ص ۸۲

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.