برای پیدا کردن شی ء یا فرد گمشده

برای پیدا کردن شی ء یا فرد گمشده :

برای پیدا کردن شی ء یا فرد گمشده  بر چهار طرف کاغذی بنویسد الشَّهِيدُ الْحَقُ‏  سپس نام گمشده را در وسط

کاغذ ذکر کند . نصف شب زیر آسمان رفته به آسمان نگاه کند و هفتاد مرتبه بگوید : الشَّهِيدُ الْحَقُ‏ و اسم آن

شی ء یا شخص را بگوید البته پیدا می شود . عدد کبیرش ۳۱۹ و وسطش ۴۰ و صغیرش ۴ است .

 

 

 

منبع : جنات الخلود ص ۶ و معراج الذاکرین ص ۸۹

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.