ختم مجرب برای دیدن سارق در خواب

در بعضی از نسخ خطی آمده که این حروف را بنویس و زیر سر قرار بده (و بخواب )

سارق را ( در خواب ) خواهی دید

 

ح لا ح ی عا حلا ائلح ئلح لز ناح سلح مسح

 

 

منبع : مخازن ج 1 ص 36

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.