ختم مجرب برای پیدا کردن شی ء گمشده

هر کس چیزی را گم کرده باشد 10 روز هر روز 1 بار سوره مزمل را بخواند به

یاری خداوند پیدا شود

 

 

 

منبع : درمان با قرآن، ص 130

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.