دستور العمل مجرب برای پیدا کردن اشیاء گمشده

برای پیدا کردن اشیاء مجرب است . سه حمد برای حضرت ابراهیم علیه السلام

نذر کند یک حمد بخواند و دو حمد را بعد از پیدا کردن آن شی ء مورد نظر به جای آورد

 

 

منبع : کتاب دو هزار دستور العمل مجرب ص 280

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.