دعا برای پیدا کردن اشیاء

بعضی از علماء این عمل را برای پیدا کردن اشیاء مجرب می دانند . خواننده چاقویی در دست

بگیرد و سوره یس را بخواند . در این سوره هفت مبین می باشد . هر زمان که به مبین ها

رسید سر چاقو را بر زمین بزند تا آنکه سوره تمام شود و چنانچه پیدا نشد سه مرتبه دیگر

سوره را با همان کیفیت بخواند و عمل نماید . نکته دیگر آن است که این اعمال باید در محل

شی ء گمشده صورت پذیرد . برای این عمل داستان های غریبی ذکر کرده اند .

 

منبع : تحفة الرضویة ص 294

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.