ذکر جهت پیدا کردن گمشده

یا حکیم برای پیدا کردن گمشده یا معلوم شدن مجهولی در طی شبانه روز مداومت شود

یا شهید برای پیدا کردن گمشده خود روی چهار گوشه کاغذ سفید بنویسید و در وسط آن اسم گمشده

نوشته شود سپس در هر روز هفت مرتبه یا شهید الحق گفته شود و کاغذ همراه شخص باشد

یا فالق 211 مرتبه هنگام شروع برای پیدا کردن گمشده انسان یا شی خوانده شود

یا قاهر 200 مرتبه بعد از یکی از نمازهای یومیه جهت پیدا کردن گمشده خود حتی اگر سال ها پیش

گمشده باشد

یا اول 1000 مرتبه 40 شب جمعه در هر شب برای کسب اطلاع از غائبی که دارید گفته شود

 

منبع : نجات بخش گرفتاران صص 30 34 46 47 49

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.