دعا برای جلوگیری از احتلام

از پیامبر اكرم صلی الله علیه وآله نقل شده است: اگر فردی سوره نور را نوشته و در تشك

خواب كه بر روی آن می خوابد، قرار دهد تا وقتی كه این نوشته در آن وجود دارد، دچار احتلام

نمی شود و اگر آن را نوشته و با آب زمزم شسته و بنوشد، قدرت جماع از او زایل می شود.

 

 

منبع :تفسیرالبرهان، ج4، ص43

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.