برای برطرف کردن غم و اندوه

برای برطرف کردن غم و اندوه :

 

مرحوم کلینی در کافی به سد صحیح از امام صادق علیه السلام نقل کرده حضرتش فرمود :

زمانی که بر شخصی سختی نازل و یا غم او را فرا گرفت ساق های پا را برهنه کرده و دست های خویش را نیز

تا آرنج برهنه کند و هر دو را بر زمین بگذارد و سینه خویش را نیز بر زمین گذاشته ( به حالت کامل به سجده در اید)

سپس در این حالت از خداوند طلب کند .

منبع : کافی ج ۲ ص ۵۵۶ ح ۳

در نوشته جات بعضی از علماء شیعه که معتبر نیز می باشد فرموده اند این عمل برای برطرف کردن غم و اندوه

مجرب است

منبع : ریاض السالکین ج ۲ ص ۳۰۹

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.