برای شدائد و سختی ها و زندان

برای شدائد و سختی ها و زندان :

مرحوم سید بن طاوس می گوید : نوبة العنبری نقل کرده یوسف بن عمر من را بر عملی امر کرد و من از ترس

او فرار کردم چون بازگشتم من را حبس کرده و به قدری در زندان سختی کشیدم که حتی یک موی سیاه نیز در

سرم باقی نماند . تا آنکه در خواب شخصی را دیدم که می گوید : ای عنبری حبس تو طولانی شد ؟ گفتم :بلی

گفت سه مرتبه بگو :

أَسْأَلُ اللهَ العَفوَ وَالعافِيَةَ وَالمُعافاةَ في الدُّنيا وَالآخِرَةِ

 

این دعایی است مستجاب که شکی در آن نیست و در شدائد و سختی ها و زندان خوانده شود به زودی

زندانی آزاد گردد

عنبری می گوید : از خواب بیدار شدم و آن چه را که در خواب دیدم نوشتم و سپس وضو گرفتم و مقداری

نماز خواندم و همین دعا را تکرار کردم  تا آنکه صبح شد و نماز صبح را خواندم ناگهان دیدم زندان بان آمد و

گفت نوبه عنبری کجاست ؟ من نیز خود را معرفی کردم من را با همان غل و زنجیر به نزد یوسف بن عمر

بردند من در تمام این مدت آن ذکر را تکرار می کردم . همینکه ابن عمر مرا دید فرمان داد آزادم کنند .

منبع : المجتبی من الدعاء المجتبی ص ۲و ۳

 

مرحوم محدث نوری آن را مجرب دانسته .

منبع : دار السلام ج ۱ ص ۲۹۱

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.