توسل به حضرت عباس علیه السلام برای رفع ناگواریها

مرحوم نائینی می گوید : یکی ازعلمای خراسان به این حقیر فرمودند در خواب به من گفتند برای رفع

ناگواریها به این ختم متوسل شوم من نیز چنین کردم و مشکلاتم حل شد و آن تکرار این توسل است

عَبدَ اللهِ اَبا الفَضلِ دَخیلَکَ

منبع : گوهر شب چراغ ج 1 ص 218

توضیح : این توسل اگر چه از جهت ادبی صحیح نیست و عامیانه است اما برای حفظ امانت درنقل آن

را بدون تصرف ذکر کردیم

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.