جهت رفع درماندگی

جهت رفع درماندگی :

امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند : هر کس با ایمان به وقت درماندگی هفتاد مرتبه سوره مبارکه انفطار را

با نیت خالص و توجه به خدا بخواند رفع درماندگی و پریشانی گردد

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 197

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.