ختمی مجرب برای خوب شدن حال مصیبت زده و غم زده

بر هفت کاغذ ( با روغن بادام مثلا ) سوره الم نشرح را بر هر کدام بنویسند و در آب گذاشته

حل کنند سپس آب را کم کرده و در بینی مصیبت زده بچکانند به اذن خداوند متعال حالش خوب

میشود و اگر قادر به صحبت نیست زبانش باز خواهد شد . این عمل مجرب است

 

 

 

منبع : مخزن الاوفاق ص 41

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.