ختم برای رفع مشکلات و کفایت مهمات

در مدت 21 شب در وقت نماز شب دو رکعت نماز حاجت به جای آورد و ثواب آن را به روح

پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام بفرستد سپس 111 صلوات فرستاده

و 1200 مرتبه این دو بیتی را بخواند سپس 111 صلوات دیگر نیز بفرستد برای رفع مشکلات و

کفایت مهمات در حکم کبریت احمر است

 

ای حید شهسوار وقتی مددی                       ای صاحب ذوالفقار وقتی مددی

کار عجیبی فِتاده مشکل ما را                   ای زُبده هشت و جار وقتی مددی

 

 

 

منبع : خزینة الفوائد ص  209

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.