ختم سوره یس برای درمان غم و غصه

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است : اگر غمگینی سوره مبارکه

یس را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند خداوند متعال او را از آن غم

نجات بخشد و غم و غصه او را تبدیل به شادمانی گرداند . اگر در بند و زندان باشد

رها شود

 

منبع : خواص آیات قرآن مجید ص 135

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.