ختم صلواتی برای رفع گرفتاری

شب جمعه غسل نماید و شب های بعد غسل ضرورت ندارد . پس در همان شب اول که همان شب

جمعه است هزار بار بگوید : اللهم صل علی محمد و آل محمد و در شب های بعد هم هزار بار بگوید :

 

شب شنبه : اللهم صل علی امیر المومنین

شب یکشنبه : اللهم صل علی فاطمة

شب دوشنبه : اللهم صل علی الحسن

شب سه شنبه : اللهم صل علی الحسین

شب چهارشنبه : اللهم صل علی علی بن الحسین

شب پنج شنبه : اللهم صل علی محمد بن علی

شب جمعه ی دوم : اللهم صل علی جعفر بن محمد

شب شنبه دوم : اللهم صل علی موسی بن جعفر

شب یک شنبه دوم : اللهم صل علی علی بن موسی

شب دوشنبه دوم : اللهم صل علی محمد بن علی

شب سه شنبه دوم : اللهم صل علی علی بن محمد

شب چهارشنبه دوم : اللهم صل علی الحسن بن علی

شب پنج شنبه دوم : اللهم صل علی الحجة الحسن

شب جمعه ی سوم : اللهم صل علی العباس الشهید

 

یعنی دو هفته طول می کشد

 

منبع : اللئالی المخزونة ص 59

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.