ختم مجرب برای رفع گشایش در امور

در کتاب گوهر شب جراغ گفته شده است که سوره ی منافقون را جهت هر حاجتی خصوصا

چشم زخم و گشایش بخوانند موثر و مجرب است

 

 

 

منبع : گوهر شب چراغ ص 63

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.