ختم مجرب برای حل شدن مشکل و گرفتاری

مرحوم شوشتری می گوید : هر وقت تو را مشکل یا مهمی عارض گردد رو به قبله کن

و سه مرتبه بگو بسم الله الرحمن الرحیم   سپس سه صلوات بفرست و بعد از آن

100 مرتبه بگو :

سَهِّلْ بِفَضْلِکَ یا عَزیزُ

البته مشکل تو حل خواهد شد

 

منبع : شرح حال وفایی شوشتری ص 93

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.