ختم جهت درمان غم و تنبلی

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است : هر کس با ایمان سوره مبارکه

عنکبوت را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و بشوید و به کسی دهد که

تب داشته باشد تا بخورد شفا یابد و اگر غمی داشته باشد به فرح و شادی مبدل گردد

و کاهلی از او زایل شود .

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 125

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.