دعای بسیار مجرب به جهت رفع گرفتاری و مشکلات

مرحوم کوهستانی برای رفع گرفتاری و مشکلات به یکی از دوستان خویش فرموده بود

این دعا را 70 مرتبه و حداقل 7 مرتبه بخواند که بسیار مجرب است

 

یا مُسَبِّبُ سَبَب یا مُفَرِجَ فَرِج یا مُفَتِحَ فَتّح یا مُدَبِرَ دَبِّر یا مُسَهِلَ سَهلِ یا مُیَسِرَ

یَسرِ یا مُتَمِمَ تَمِم بِرحمتکَ یا اَرحمَ اَلراحمینَ وَ اَنتَ الجَوادُ الکَریمُ

 

 

 

منبع : بر قله پارسایی ص 279 و 280

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.