دعا برای گشایش در امور

برای گشایش در امور بسیار بگوید :

یا فارِسَ الْحِجازِ اَدْرِکنی یا اَبا صالِحُ الْمَهْدی اَدْرِکْنی یا اَبا الْقاسِمِ اَدْرِکْنی

 

منبع : کلیات مجمع الدعوات ص 219 و 220

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.