دعا جهت گشایش گرفتاری های بزرگ

هر کس با ایمان را غمی بزرگ باشد سوره مبارکه شمس و سوره مبارکه لیل را در وقت خواب هفت بار با نیت

خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند و بعد از آن بگوید : یا رَبِّ فَرِج غَمّی

پس به خواب رود خداوند متعال در خواب به وی بنمایاند که فرج و گشایش گرفتاری هایش از کجا به او خواهد

رسید

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 209

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.