دعا برای رفع درماندگی و کارگشایی

هر گاه کسی در مشکلی فرومانده بود و راه نجات در او نمی بیند و سرگردان

و ناامید گشته باید در روز یک شنبه در ساعت شمس بر روی سه برگ درخت

این دعا را نوشته و در آب روان بیندازد

دعا به شرح زیر است

 

بسم الله الرحمن الرحیم

الله القالب الله القاهر الله الناصر الحق به الحول و القوة ان کانت

الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون یا ارحم الراحمین و صلی الله علی

محمد و آله الطیبین الطاهرین

یا شکیکفی یا باسط یا هو یا الله

یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله

منبع : میرداماد کبیر ص 188

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.