دعا برای رفع هم و غم

اگر کسی به هم و غمی مبتلا شود این حروف را در کف د ست خود بنویسد و در زیر

صورت خویش نهد و با وضو و رو به قبله بخوابد در خواب شخصی را ببیند که او را دلالت

نماید و باید که حروف را مفتوح العین بنویسد

 

من هب هب من هب هب نوط الاسمیه و غیرها ا ب و ک ل م ن و ه لا ی

منبع : گلهای ارغوان ج 1 ص 120

 

 

منظور از مفتوح العین بنویسد این هست که حروف مثل م ه و ط و لا را جوری بنویسد که مثلا حرف ه

توپر نباشد و کاملا چشم باز باشد

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.