ذکر برای خلاصی از شداید و گرفتاری ها

در جواهر مکنونه آمده است که جهت خلاصی از کلیه ی شداید و گرفتاری ها در یک مجلس 554

بار یا رئوف یا رحیم گفته شود که باعث رفع گرفتاری می شود و مجرب است .

 

منبع : جواهر مکنونه ص 338

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.