ذکر جهت دفع شدائد

اسم شریف اللطیف در دفع شدائد و آلام و ازاله هموم و اوهام اثر تمام دارد و اگر بر ذکر

آن مداومت نماید در هر گرفتاری و مرضی که باشد خداوند او را به آسانی نجات می دهد

 

 

 

منبع : شمس المعارف الکبری ص 74

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.