ذکر جهت گشایش کارهای فرو بسته

شخصی از آیت الله بهجت پرسید : چند سال است که در کارهایم دچار مشکل می شوم

و راه ها برویم بسته می شود از جمله برای اشتغال و ازدواج و هر چیزی از خدا طلب یاری

می کنم راه مساعدی گشوده نمی شود

ایشان فرمودند : زیاد از روی اعتقاد کامل بگویید  استغفر الله  و غیر از ضروریات و واجبات

هیچ چیز شما را منصرف نکند تا همه ابتلائات رفع شود بلکه بعد از رفع آن ها هم بگویید

برای اینکه مثل آن ها باز پیش نیاید . و اگر رفع نشد بدانید یا ادامه نداده اید یا آنکه با

اعتقاد کامل نگفته اید والله العالم

 

منبع : پرسش های شما و پاسخ های آیت الله بهجت ص 107

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.