ذکر برای رفع سرگردانی در امور و عزیز شدن پیش خلق

هر که بسیار گوید درپیش خلق عزیز گردد و اگر سرگردان بود هر روز

پانزده بار بخواند حق تعالی از آن سرگردانی او را نجات دهد

 

یا مَجیدُ تَمَجَّدتَ بالمَجدِ والمَجدُ فی مَجدِ مَجدِکَ یا مَجیدُ

 

 

 

منبع : کونوز لااسرار ج 1 ص 119

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.