ذکر مجرب برای رفع مشکلات و گرفتاری ها

اگر وفق اسم اعظم الحق را در وقت سحر بر دو کف دست نوشته و دستها را به

سوی آسمان بلند کرده بدرگاه خداوند دعا و استدعا کنی انشاء الله رفع مشکل گردد

 

154879

 

 

منبع : خزینه الاسرار ص 22

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.