ذکر مجرب برای رفع گرفتاری و پریشان حالی

هر که گرفتار بلایی یا آفتی باشد یا دشمان قوی یا بیماری داشته باشد یا پریشان احوال بود

175 روز روزه دارد هر روز 1001 بار بخواند حق تعالی مقصود او را بر آورد و اگر هر روز

14 بار بخواند حق تعالی مرتبه دهد

 

یا فاضِلَ تَفَضَّلتَ بِالفَضلَ وَ الفَضلَ فی فَضلِ فَضلِکَ یا فاضِلَ

 

 

 

منبع : کونوز الاسرار ج 1 ص 127 و 128

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.