ذکر مجرب برای رفع مصیبت و گرفتاری و تهمت

هر که روز 111 بار بخواند دل او روشن گردد اگر بتهمت گرفتار شده باشد

یا مصیبت باید که هر روز 1400 بخواند تا چهل روز حق تعالی خلاص گرداند او را

و اگر پیش پادشاهان و اکابر رود 41 بار بخواند و بر خود دمد مطیع

و مسخر شوند اگر چه رنجیده باشند

 

یا قدُّوسُ تَقَدَّستَ بالقُدسِ والقُدسُ فی قُدسِ قُدسِکَ یا قُدُّوسُ

 

 

 

 

منبع : کونوز الاسرار ج 1 ص 113 و 114

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.